Uitgangspuntendocumenten

UPD / PvE vormt de basis voor een brandmeldinstallatie

Een uitgangspuntendocument (UPD / PvE) vormt de basis voor een brandmeldinstallatie (BMI), ontruimingsalarminstallatie (OAI), blusgasinstallatie (BGI), rookbeheersingsinstallatie (RBH) en sprinkler(meld)installatie. 

Dit uitgangspuntendocument is een document waarin een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen staan beschreven. 
Maatregelen die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen.

Wij hebben op gebied van het opstellen van uitgangspunten ruime ervaring met opdrachtgevers en projecten. Ons streven is een sluitend PvE / UPD dat rekening houdt met alle partijen en gebruikers van de installatie.

Mogelijkheden:
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) brandmeld- en
  ontruimingsalarminstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) blusgasinstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) rookbeheersingsinstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (UPD) sprinklerinstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) noodverlichting en
  vluchtwegsignalering.
• Controle uitgangspuntendocumenten (PvE / UPD / basisontwerp).
• Adviezen uitgangspuntendocumenten (PvE / UPD / basisontwerp).

Uitgangspuntendocumenten

UPD / PvE vormt de basis voor een brandmeldinstallatie

Een uitgangspuntendocument (UPD / PvE) vormt de basis voor een brandmeldinstallatie (BMI), ontruimingsalarminstallatie (OAI), blusgasinstallatie (BGI), rookbeheersingsinstallatie (RBH) en sprinkler(meld)installatie. 

Dit uitgangspuntendocument is een document waarin een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen staan beschreven. 
Maatregelen die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen.

Wij hebben op gebied van het opstellen van uitgangspunten ruime ervaring met opdrachtgevers en projecten. Ons streven is een sluitend PvE / UPD dat rekening houdt met alle partijen en gebruikers van de installatie.

Mogelijkheden:
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) brandmeld- en
  ontruimingsalarminstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) blusgasinstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) rookbeheersingsinstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (UPD) sprinklerinstallatie.
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) noodverlichting en
  vluchtwegsignalering.
• Controle uitgangspuntendocumenten (PvE / UPD / basisontwerp).
• Adviezen uitgangspuntendocumenten (PvE / UPD / basisontwerp).

Neem contact met ons op!

­

Adviseur Brandveiligheid
Uw betrouwbare partner voor al uw vraagstukken op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen.

Contact