Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

Opsteller uitgangspuntendocument / specificatie brandbeveiliging brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Bij een brand wilt u natuurlijk in de eerste plaats persoonlijk letsel voorkomen.
Als een gebouw voldoet aan de wetgeving (Bouwbesluit) is de kans op ernstig letsel gering, omdat iedereen op tijd uit het gebouw moet kunnen komen. Dat is ook het uitgangspunt van het Bouwbesluit. Het behouden van het pand en het weer kunnen voortzetten van uw bedrijf is echter een heel ander verhaal. Ook als het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit, is de kans op (ernstige) materiële en bedrijfsschade namelijk reëel. Het is aan u om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Het UPD brandbeveiliging is een middel om vast te leggen welke brandbeveiligingsstrategie u toepast. Uiteindelijk doel is dat er een adequate brandbeveiliging tot stand wordt gebracht, die niet alleen in lijn is met de eisen en wensen van de overheid, verzekeraars en (soms ook) afnemers, maar in het bijzonder ook in lijn met uw eigen eisen.

Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

Opsteller uitgangspuntendocument / specificatie brandbeveiliging brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Bij een brand wilt u natuurlijk in de eerste plaats persoonlijk letsel voorkomen.
Als een gebouw voldoet aan de wetgeving (Bouwbesluit) is de kans op ernstig letsel gering, omdat iedereen op tijd uit het gebouw moet kunnen komen. Dat is ook het uitgangspunt van het Bouwbesluit. Het behouden van het pand en het weer kunnen voortzetten van uw bedrijf is echter een heel ander verhaal. Ook als het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit, is de kans op (ernstige) materiële en bedrijfsschade namelijk reëel. Het is aan u om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Het UPD brandbeveiliging is een middel om vast te leggen welke brandbeveiligingsstrategie u toepast. Uiteindelijk doel is dat er een adequate brandbeveiliging tot stand wordt gebracht, die niet alleen in lijn is met de eisen en wensen van de overheid, verzekeraars en (soms ook) afnemers, maar in het bijzonder ook in lijn met uw eigen eisen.

Neem contact met ons op!

­

Adviseur Brandveiligheid
Uw betrouwbare partner voor al uw vraagstukken op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen.

Contact