Over...

Brandveiligheid

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw?
Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:
Het voorkomen van brand (brandpreventie) met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.
Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
Het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken.
Het vluchten bij brand met een vluchtplan en vluchtroutes.
Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers.
De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Wat moet u doen voor brandveiligheid?
Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt, welke functie uw gebouw heeft, is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel? Hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek.

Maatregelen die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen.
Als gebouweigenaar en opdrachtgever zoek je een partij, Adviseur Brandveiligheid die je hierbij kan helpen. Maar hoe weet je waar je goed advies kunt vinden voor jouw specifieke situatie. Bij het opstellen van dit uitgangspuntendocument vraagt onze vakkundige adviseur van Adviseur Brandveiligheid goed door, bijv. hoe je het gebouw wilt gebruiken, nu en in de toekomst.

Over de brandveiligheid risico’s in jouw gebouw en met welke maatregelen de risico’s wilt verkleinen.
Een sprinklerinstallatie in een distributiecentrum voor aardewerk potten heeft nl. hele andere eisen dan wanneer in dit zelfde gebouw wasbenzine wordt opgeslagen. En in een kinderopvang heb je meestal alleen een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie nodig. Bij het opstellen van het UitgangsPuntenDocument (UPD) moet dus rekening worden gehouden met gebruik van het gebouw, producten in opslag, hoogte van stapelen, aanwezige personen en hun zelfredzaamheid enz.

Maar ook met de eisen van bevoegd gezag, verzekeraar en van de opdrachtgever.
Onze adviseur is een gediplomeerd opsteller uitgangspuntendocument / specificatie brandbeveiliging. Daarmee weet je dus zeker dat je goed advies krijgt voor jouw brandbeveiliging.

De investering in een uitgangspuntendocument is relatief klein, zeker in vergelijking met kosten die je zou moeten maken wanneer je installatie moet aanpassen omdat deze achteraf niet blijkt te passen bij jouw situatie. Zorg er dus voor dat je een uitgangspuntendocument voor jouw brandbeveiliging laat opstellen door ons.

Opsteller uitgangspuntendocument / specificatie brandbeveiliging brandmeld- en ontruimings-alarminstallatie.

Over...

Brandveiligheid

Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw?
Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:
Het voorkomen van brand (brandpreventie) met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.
Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders.
Het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken.
Het vluchten bij brand met een vluchtplan en vluchtroutes.
Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers.
De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Wat moet u doen voor brandveiligheid?
Welke regels er voor u gelden, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: met welke brandgevaarlijke stoffen u werkt, welke functie uw gebouw heeft, is het bijvoorbeeld een zorginstelling, een kantoor of hotel? Hoeveel mensen er in uw gebouw komen en of uw gebouw toegankelijk is voor het publiek.

Maatregelen die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen.
Als gebouweigenaar en opdrachtgever zoek je een partij, Adviseur Brandveiligheid die je hierbij kan helpen. Maar hoe weet je waar je goed advies kunt vinden voor jouw specifieke situatie. Bij het opstellen van dit uitgangspuntendocument vraagt onze vakkundige adviseur van Adviseur Brandveiligheid goed door, bijv. hoe je het gebouw wilt gebruiken, nu en in de toekomst.

Over de brandveiligheid risico’s in jouw gebouw en met welke maatregelen de risico’s wilt verkleinen.
Een sprinklerinstallatie in een distributiecentrum voor aardewerk potten heeft nl. hele andere eisen dan wanneer in dit zelfde gebouw wasbenzine wordt opgeslagen. En in een kinderopvang heb je meestal alleen een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie nodig. Bij het opstellen van het UitgangsPuntenDocument (UPD) moet dus rekening worden gehouden met gebruik van het gebouw, producten in opslag, hoogte van stapelen, aanwezige personen en hun zelfredzaamheid enz.

Maar ook met de eisen van bevoegd gezag, verzekeraar en van de opdrachtgever.
Onze adviseur is een gediplomeerd opsteller uitgangspuntendocument / specificatie brandbeveiliging. Daarmee weet je dus zeker dat je goed advies krijgt voor jouw brandbeveiliging.

De investering in een uitgangspuntendocument is relatief klein, zeker in vergelijking met kosten die je zou moeten maken wanneer je installatie moet aanpassen omdat deze achteraf niet blijkt te passen bij jouw situatie. Zorg er dus voor dat je een uitgangspuntendocument voor jouw brandbeveiliging laat opstellen door ons.

Opsteller uitgangspuntendocument / specificatie brandbeveiliging brandmeld- en ontruimings-alarminstallatie.

Branden in Nederland

­

0%
Woningen
0%
Bedrijfspand
0%
Bedrijfsverzamelgebouwen
0%
Stallen
0%
Horecagelegenheden

Neem contact met ons op!

Adviseur Brandveiligheid
Uw betrouwbare partner voor al uw vraagstukken op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen.

Contact